Ota yhteyttä - Ajanvaraus 045 175 8696 - jussi@kotifysioterapia.fi

Tietosuojaseloste

Kotifysioterapia Haapatalo

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotifysioterapia Haapatalo

Y-tunnus: 2115919-2

Osoite: Tornipolku 10

Postinumero: 06400

Postitoimipaikka: PORVOO

Puhelinnumero: 045 175 8696

Sähköpostiosoite: jussi@kotifysioterapia.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kotifysioterapia Haapatalo

Nimi: Jussi Haapatalo

Osoite: Tornipolku 10

Postinumero: 06400

Postitoimipaikka: PORVOO

Puhelinnumero: 045 175 8696

Sähköpostiosoite: jussi@kotifysioterapia.fi


3. Tietosuojavastaava

Yritys: Kotifysioterapia Haapatalo

Nimi: Jussi Haapatalo

Osoite: Tornipolku 10

Postinumero: 06400

Postitoimipaikka: PORVOO

Puhelinnumero: 045 175 8696

Sähköpostiosoite: jussi@kotifysioterapia.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.


5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilön nimi


7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai lain edellyttämän määräajan.


8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).


9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


10. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään vain välttämättömiä evästeitä.


11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Powered by Aava 3